“Ha egy hajót akarsz építeni, akkor ne hívd össze az embereket fát vágni és a munkát szétosztani, hanem ébressz bennük vágyakozást a széles, végtelen tenger iránt.”

Antoine de Saint-Exupéry

A probléma sokszor nem is az, aminek látszik! Van, hogy megkeresnek egy humán erőforrást érintő kérdéssel és a végén szervezetfejlesztési tanácsadás lesz belőle a munkaköri rendszer átalakításával. Máskor projektmenedzselésnek látszik a feladat, ami inkább mentorálási szakértelmet kíván, egy kis képzéssel kombinálva. Ezek a területek mind-mind különböző felkészültséget, megoldást és más képzettségű szakembert igényelnek.

Azok, akik hozzám fordulnak, mindezt egy helyen megtalálják, hiszen nem csak a HR területén, hanem a projektmenedzsmentben és a szervezetfejlesztésben is több mint két évtizedes sikeres szakmai múlttal rendelkezem.

Néha a változáshoz elég csak átállítani a fejekben egy kapcsolót, hogy ugyanarról a dologról lehet másképp is gondolkozni. Más esetekben egy egész csoport tagjainak a munkáját kell összehangolni vagy új struktúrát létrehozni, rendszereket kitalálni. Ügyfeleimnek segítek a bennük lévő tudást rendszerbe rakni és támogatom őket, hogy ezt a gyakorlatban működtetni is tudják.

Ódorné Kovács Ildikó

szervezetfejlesztési és HR tanácsadó, tréner

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Egy vállalat azzal keresett meg, hogy az Amerikában leépített üzletágát Magyarországra helyezik át, ehhez mintegy 100 munkavállalót kell felvennie, és segítsek felépíteni az itteni szervezetet. Ki kellett találni, hogy az új munkatársak miként illeszkedjenek a meglévő kollektívába, belső átcsoportosítással hogyan tartható fenn a már jól működő magyarországi kultúra. A legjobb megoldásnak az látszott, ha a régi és új dolgozókat nem különítjük el egymástól, emellett meg kellett találni a „kulcsembereket”, akik jelentős szerepet játszottak a frissen felvett munkatársak betanításában. Az egyéves folyamat végén sikerként könyvelhettük el, amit a cégvezető legfontosabb prioritásként fogalmazott meg: a meglévő működési módszert és vállalati kultúrát megőrizni a +100 fővel is. Ez egy összetett projektmenedzsment és szervezetfejlesztési feladat volt.

Akinek nincs saját célja, az arra van kárhoztatva, hogy mások céljának megvalósítása érdekében dolgozzon.

Minden szervezet alapvető igénye a növekedés, a fejlődés, úgy, hogy közben ne boruljon fel az egyensúly a működésben. A folyamathoz minden információ rendelkezésre áll az ön cégében, az én feladatom a strukturálás, és az, hogy ne engedjem elveszíteni a fókuszt a célról.

 • A megvalósításhoz vezető út részletes megtervezésében
 • a jövőkép és a stratégia kialakításában
 • az akciók végrehajtásában
 • eredményességük mérésében

számíthat rám!

Teljes átvizsgálás

Mint ahogy az orvosnál is állapotfelmérést végeznek, ha keresik a panasz eredőjét, probléma esetén egy vállalkozásnál is szükség van ilyen átvizsgálásra. A legtöbb esetben a külső szem könnyebben meglátja a működési problémák mögött húzódó okokat, és azt, hogy hol kell beavatkozni a siker érdekében.

Szervezetépítés és -fejlesztés

A vállalkozás sikerességét, több tényező mellett, egy jól működő szervezet garantálja.

 • Szervezeti struktúra, szabályzók (pl. szervezeti és működési szabályzat, folyamatok, munkakörök)
 • Humán erőforrás: a megfelelő munkatársak a megfelelő pozícióban (tudás, készség, képesség, együttműködés)
 • A szervezet fejlesztését nemcsak szakmai tanácsadással, hanem műhelymunkák moderálásával, a megoldások részletes kidolgozásával, készségfejlesztő programokkal is segítem, támogatom.

Projektmenedzsment

A projekt alapú munkaszervezésnek számos előnye van, főként azokban az esetekben, ha változtatni, fejleszteni akarjuk a céget.  Ez hatékonyan projekteken keresztül valósítható meg. Több mint 20 éves tapasztalatommal és naprakész tudásommal támogatást nyújtok:

 • a projektek menedzselésében
 • a projektmenedzsment-elvek megértésében és alkalmazásában
 • a projekt tervezésében
 • a projekt megvalósításában és működtetésében

A siker garanciáját az jelenti, hogy csak akkor engedem el ügyfelem kezét, amikor a projekt már működik, és ő is rendelkezik a működtetéshez szükséges projektmendzsment tudással.

Folyamatmenedzsment: Mi írányítjuk az eseményeket, vagy az események írányítanak bennünket?

Egy cég életében szükség van pontosan átlátható és irányítható folyamatokra, mert ezek biztosítják a hatékony és szervezett munkavégzést, és garantálják a termék, a szolgáltatás megfelelő minőségét is.

 • Működési folyamatok feltérképezése
 • Munkatársak feladata, felelőssége és hatásköre a folyamatokban

Számos sikeres folyamatmenedzsment tapasztalatának birtokában kijelenthetem: jelentősen megnő egy cég működésének hatékonysága, ha kézben tartja a folyamatainak irányítását, és mint eszközt alkalmazza a folyamatmenedzsmentet.

HR-TANÁCSADÁS

 

A munkaköri rendszer átalakításában kért segítséget egy olyan vállalkozás, amelynek a létszáma jelentősen megnövekedett az elmúlt években. A helyzet feltérképezése során kiderült, hogy a hatékonyabb működéshez elengedhetetlen a munkakörök értékelése és a bérrendszer átalakítása is. Olyan munkakör-értékelési és bérezési modellt kellett létrehozni, amely egy kkv-nál könnyen, gyorsan alkalmazható és mindenki számára érthető. Azóta több cégnél működtetik a munkakör-értékelési rendszert, ennek segítségével pedig egységes, könnyen átlátható és tervezhető bérezési rendszer alakult ki, amellyel tervezhetők a béremelések és a bérfeszültség is csökkenthető cégen belül.

 

Humánerőforrás-gazdálkodás, szakmai tanácsadás

Akkor sikeres a szervezetfejlesztési folyamat, ha létrejött a szervezeti struktúra, megvannak a munkakörök, a folyamatok, a szabályzatok és olyan munkatársakkal dolgozunk együtt, akik ezt a rendszert eredményesen működtetik. Ennek érdekében szükség lehet

 • emberi erőforrás stratégia meghatározására
 • munkakör-értékelési rendszerre, munkaköri leírás összeállítására
 • kompetencia alapú kiválasztási rendszer kidolgozására, szervezetspecifikus beillesztési program összeállítására
 • kompetencia alapú személyzetfejlesztési programok kidolgozására
 • teljesítményértékelési rendszer kidolgozására (TÉR)
 • vállalati értékek kidolgozására a jövőképpel összhangban

VÁLLALKOZÓK MENTORÁLÁSA

 

Majdnem tulajdonosból értékesítő lett – egy cég vezetője szerette volna fejleszteni a vállalkozását, ezért tőkéstársat keresett maga mellé. Mind a meglévő, mind a leendő tulajdonossal minden oldalról körbejártuk az együttműködés területeit, egyeztettük a vállalkozásról alkotott nézeteiket és sikerült szembesülniük azzal: a tulajdonos vállalkozói attitűddel, a leendő tulajdonos alkalmazotti attitűddel bír, így rengeteg egyet nem értést, felesleges vitát, no meg persze bevételkiesést kerültek el a tanácsadásnak köszönhetően.

A sikeres vállalkozó fő ismérve: eggyel többször áll fel, mint ahányszor elesett.

Az ehhez szükséges tudásra szert lehet tenni évek alatt a gyakorlatban is, de egy vállalkozóiattitűd-fejlesztési folyamattal sokkal rövidebb idő alatt hatékonyabb vállalkozói létet tudunk megteremteni.

A kezdő vállalkozókat, akik még csak sejtik, hogy mi vár rájuk, ha belevágnak a vállalkozásindításba, a vállalkozói létre való felkészítésben támogatom. Megtanulják, hogy
lehet hibázni, és
miként kell a hibákból építkezni.

Az újrakezdő, de akár a néhány éve működő vállalkozások is sokszor érzik azt, hogy agyonnyomja őket a feladat, polihisztornak kellene lenniük, hogy mindennel tudjanak foglalkozni. Elvesztették a fókuszt, a motivációt és a lendületet. A vállalkozásukban, és nem a vállalkozásukért dolgoznak, a saját főnökükként jobban kizsigerelik magukat, mintha alkalmazottként végeznék a munkát.

Egy sikeres vállalkozóiattitűd-fejlesztési folyamat eredményeként

 • segítséget kapnak, hogy felmérjék, valamint megértsék a bennük és a körülöttük zajló folyamatok lelki okait, következményeit, amik a vállalkozói létformából adódnak.
 • a felismerések következtében mázsás súlyoktól szabadulnak meg, mert megértik azt is, hogy az érzelmi hullámzások is a folyamat velejárói (nincsenek egyedül, nem csak személyes problémákkal küszködnek), megtanulják ezeket befolyásolni vagy megelőzni.

Ezáltal sikeres vállalkozóvá válhatnak.

 

Vezetői készségfejlesztés:

Vezetőnek születni kell, szokták mondani, de jó hírem van: kitartással, következetességgel és odafigyeléssel sokat fejlődhetünk ezen a területen is.

Keressük a válaszokat arra:

 • miként érdemes megfogalmazni a vezetői feladatokat, szerepeket és felelősségi kört
 • miként valósítható meg a változások tudatos és sikeres kezelése, a proaktív gondolkodásmód kialakítása
 • hogyan bővíthető a vezetői motivációs eszköztár és miként növelhető a munkatársak elköteleződése, teljesítménye

TRÉNING, KÉPZÉS

 

Általában cégek számára tartok csapatépítő tréningeket, de a Nem Adom Fel Alapítvány tagjaival is dolgoztam. A csapatban fogyatékkal élők, vakok, siketek, kerekesszékesek, Down-szindrómás beteg és egészséges résztvevők is voltak.

Ez a csapat korábban különböző programokon vett részt cégeknél, iskolákban, rendezvényeken, hogy érzékeltessék az egészséges emberekkel, milyen pl. kerekesszékkel vagy vakon közlekedni. Hosszabb hezitálás után elvállaltam a tréninget, majd szembesültem az első problémával: milyen programot lehet összerakni úgy, hogy érdemben mindenki részt tudjon venni benne. Olyan triviális dolgok, amik általában nem is jutnak eszünkbe, ha tréningre gondolunk: a vak nem látja, mit írunk a táblára, a siket nem hallja, amit mondok, stb. Sok-sok előkészítés után végül hatalmas sikerélmény volt a program, egymásnak prezentáltak a résztvevők, beszélgettünk az őket foglalkoztató problémákról, játszottak stb. Számomra a legfontosabb visszajelzés az volt, hogy a tréning alatt úgy érezték magukat, mint „egészséges” embertársaik, mert úgy viszonyultam hozzájuk. Nagy élmény és megtiszteltetés számomra, hogy velük lehettem.

Több mint 20 éves tapasztalatommal úgy állítom össze a tréningprogramokat, hogy a lehető legeredményesebben szolgálják az adott helyzet megoldását.

A tréningeken:

 • a tapasztalati tanulás módszerét alkalmazzuk
 • nem csak a megoldás fontos, hanem a folyamat is, míg odajutunk
 • sikerélmény, amiben jók vagyunk
 • kudarc, amiből tanulhatunk.

Készségfejlesztő tréningek

A megbízóval együttműködve jelöljük meg a fejlesztendő területeket, mind a csoport, mind az egyén szintjén, mi szükséges, ahhoz, hogy a munkát hatékonyabban végezzék.

A tréningblokkokat és modulokat elemek felhasználásával alakítom ki, szükség szerint, időben és tartalomban:

 • időgazdálkodás
 • kommunikációs készség
 • tárgyalástechnika
 • delegálás
 • prezentációs technika
 • konfliktuskezelés
 • workshop

Nyilvánvaló, hogy 1-2 óra vagy nap alatt nem lehet teljesen elsajátítani és alkalmazni a tréningen tanultakat, ezért a programok közben arra törekszem, hogy elindítsam a résztvevőket a változás útján. Megmutassam azokat a technikákat is, amelyekkel önállóan is képesek tanulni és fejlődni.

 

Szimulációs projektmenedzsment

A tréning célja: a projektmenedzsment módszertan szisztematikus megismerése és gyakorlati alkalmazása, ezért a gyakorlatban végigcsinálunk egy konkrét projektet. A résztvevők megismerik a projekt teljes folyamatát, az információgyűjtéshez, a tervezéshez, a megvalósításhoz, a projekt lezárásához szükséges tevékenységeket, módszereket.

Egyik legnagyobb szakmai sikeremnek tartom, hogy többéves projektvezetői gyakorlat után kidolgoztam egy 2 napos szimulációs projektmenedzsment tréninget, a hozzá tartozó kézikönyvvel. Ez már hatékonyan működött több mint 50 alkalommal, és hozzájárult a projektszemlélet gyakorlati alkalmazásához.

 

 

RÓLAM

 

Ódorné Kovács Ildikó

Ódorné Kovács Ildikó

szervezetfejlesztési és HR tanácsadó, tréner

Szakmai, etikai alapelvem

Mindig az ügyféllel közösen dolgozom ki a megoldásokat, mert csak akkor tudja hatékonyan és eredményesen alkalmazni, ha ő maga is részt vesz a folyamatban. Senki sem ismeri annyira az ügyfelet, mint ő saját magát.

 

Tanácsadóként azokban a szervezetfejlesztési változásokban hiszek, amelyeknek a világos célok és az együttműködés a fő jellemzője. Trénerként pedig abban, hogy az ember alapvetően kíváncsi és érdeklődő, képes a tanulásra és a fejlődésre, amelyet tapasztalataim szerint leginkább az érdekes, gyakorlatias módszerek segítenek.

A tapasztalati tanulás mellett köteleztem el magam. Az eddig elért eredményeim is azt támasztják alá, hogy ez hatékony és eredményes. Ez a felismerés indított el a tréneri pálya felé.

Az elmúlt 10 évben…

ügyfél

projekt

nap tréning / képzés

 

REFERENCIÁK

 

   
         
         
 

 

KAPCSOLAT

 

Ódorné Kovács Ildikó

Szervezetfejlesztési és HR tanácsadó, Tréner

+36 30 378 3489

ildiko@odoorconsulting.com